نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 01-30-2018, 06:37 PM
rezadata
کاربر جدید
rezadata آواتار ها


پست ها
5

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Jan 2018

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
53

آفلاین
 
پیش فرض
ممنون دوست عزیز
بله نمایش میده مطالب رو اما کد مشکلی داره اوونم اینکه در اسلایدرهای بوت استرپی باید اولین المان باید اکتیو باشه
یه نمونه کد برای اسلایدر بوت استرپ در وردپرس به این شکل دارم که با کد پی اچ پی مشکل حل شده
اما نمیتونم در اسلاید خودم استفاده کنم
کد:
<div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->


  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox">
   <?php
   $args = array(
     'post_type'     => 'slider',
     'posts_per_page' => -1,
   );
   $my_query = new WP_Query($args);
   $counter=0;
   while ($my_query->have_posts()):
   $my_query->the_post();
   $do_not_duplicate = $post->ID;?>
    <div class="item <?php if($counter==0){echo 'active';} ?>">
     <?php
     the_post_thumbnail( 'slider' );
  ?>
      <div class="carousel-caption">
        <h3><?php the_title(); ?></h3>
      </div>
    </div>

    <?php
  $counter++;
   endwhile; wp_reset_postdata(); ?>




  </div>

  <!-- Controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>