نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 04-06-2018, 01:00 PM
admin
مدیریت کل سایت
admin آواتار ها


پست ها
731

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Oct 2017

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
1

آفلاین
 
پیش فرض
ببینید شما برای هر اسپمر یا هر برنامه ای می تونی این کار را کنید
این به طور پیشفرض می تونه جوابتون را بده حتی اسکن کردن سایت را هم محدود می کنه
هر چیزی خواستی بهش می تونی اضافه کنی

کد:
User-agent: WebZip 
Disallow: / 

User-agent: larbin 
Disallow: / 

User-agent: b2w/0.1 
Disallow: / 

User-agent: Copernic 
Disallow: / 

User-agent: psbot 
Disallow: / 

User-agent: Python-urllib 
Disallow: / 

User-agent: NetMechanic 
Disallow: / 

User-agent: URL_Spider_Pro 
Disallow: / 

User-agent: CherryPicker 
Disallow: / 

User-agent: EmailCollector 
Disallow: / 

User-agent: EmailSiphon 
Disallow: / 

User-agent: WebBandit 
Disallow: / 

User-agent: EmailWolf 
Disallow: / 

User-agent: ExtractorPro 
Disallow: / 

User-agent: CopyRightCheck 
Disallow: / 

User-agent: Crescent 
Disallow: / 

User-agent: SiteSnagger 
Disallow: / 

User-agent: ProWebWalker 
Disallow: / 

User-agent: CheeseBot 
Disallow: / 

User-agent: LNSpiderguy 
Disallow: / 

User-agent: Alexibot 
Disallow: / 

User-agent: Teleport 
Disallow: / 

User-agent: TeleportPro 
Disallow: / 

User-agent: MIIxpc 
Disallow: / 

User-agent: Telesoft 
Disallow: / 

User-agent: Website Quester 
Disallow: / 

User-agent: moget/2.1 
Disallow: / 

User-agent: WebZip/4.0 
Disallow: / 

User-agent: WebStripper 
Disallow: / 

User-agent: WebSauger 
Disallow: / 

User-agent: WebCopier 
Disallow: / 

User-agent: NetAnts 
Disallow: / 

User-agent: Mister PiX 
Disallow: / 

User-agent: WebAuto 
Disallow: / 

User-agent: TheNomad 
Disallow: / 

User-agent: WWW-Collector-E 
Disallow: / 

User-agent: RMA 
Disallow: / 

User-agent: libWeb/clsHTTP 
Disallow: / 

User-agent: asterias 
Disallow: / 

User-agent: httplib 
Disallow: / 

User-agent: turingos 
Disallow: / 

User-agent: spanner 
Disallow: / 

User-agent: InfoNaviRobot 
Disallow: / 

User-agent: Harvest/1.5 
Disallow: / 

User-agent: Bullseye/1.0 
Disallow: / 

User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; BullsEye; Windows 95) 
Disallow: / 

User-agent: Crescent Internet ToolPak HTTP OLE Control v.1.0 
Disallow: / 

User-agent: CherryPickerSE/1.0 
Disallow: / 

User-agent: CherryPickerElite/1.0 
Disallow: / 

User-agent: WebBandit/3.50 
Disallow: / 

User-agent: NICErsPRO 
Disallow: / 

User-agent: Microsoft URL Control - 5.01.4511 
Disallow: / 

User-agent: DittoSpyder 
Disallow: / 

User-agent: Foobot 
Disallow: / 

User-agent: SpankBot 
Disallow: / 

User-agent: BotALot 
Disallow: / 

User-agent: lwp-trivial/1.34 
Disallow: / 

User-agent: lwp-trivial 
Disallow: / 

User-agent: BunnySlippers 
Disallow: / 

User-agent: Microsoft URL Control - 6.00.8169 
Disallow: / 

User-agent: URLy Warning 
Disallow: / 

User-agent: Wget/1.6 
Disallow: / 

User-agent: Wget/1.5.3 
Disallow: / 

User-agent: Wget 
Disallow: / 

User-agent: LinkWalker 
Disallow: / 

User-agent: cosmos 
Disallow: / 

User-agent: moget 
Disallow: / 

User-agent: hloader 
Disallow: / 

User-agent: humanlinks 
Disallow: / 

User-agent: LinkextractorPro 
Disallow: / 

User-agent: Offline Explorer 
Disallow: / 

User-agent: Mata Hari 
Disallow: / 

User-agent: LexiBot 
Disallow: / 

User-agent: Web Image Collector 
Disallow: / 

User-agent: The Intraformant 
Disallow: / 

User-agent: True_Robot/1.0 
Disallow: / 

User-agent: True_Robot 
Disallow: / 

User-agent: BlowFish/1.0 
Disallow: / 

User-agent: JennyBot 
Disallow: / 

User-agent: MIIxpc/4.2 
Disallow: / 

User-agent: BuiltBotTough 
Disallow: / 

User-agent: ProPowerBot/2.14 
Disallow: / 

User-agent: BackDoorBot/1.0 
Disallow: / 

User-agent: toCrawl/UrlDispatcher 
Disallow: / 

User-agent: suzuran 
Disallow: / 

User-agent: TightTwatBot 
Disallow: / 

User-agent: VCI WebViewer VCI WebViewer Win32 
Disallow: / 

User-agent: VCI 
Disallow: / 

User-agent: Szukacz/1.4 
Disallow: / 

User-agent: Openfind data gatherer 
Disallow: / 

User-agent: Openfind 
Disallow: / 

User-agent: Xenu's Link Sleuth 1.1c 
Disallow: / 

User-agent: Xenu's 
Disallow: / 

User-agent: Zeus 
Disallow: / 

User-agent: RepoMonkey Bait & Tackle/v1.01 
Disallow: / 

User-agent: RepoMonkey 
Disallow: / 

User-agent: Microsoft URL Control 
Disallow: / 

User-agent: Openbot 
Disallow: / 

User-agent: URL Control 
Disallow: / 

User-agent: Zeus Link Scout 
Disallow: / 

User-agent: Zeus 32297 Webster Pro V2.9 Win32 
Disallow: / 

User-agent: Webster Pro 
Disallow: / 

User-agent: EroCrawler 
Disallow: / 

User-agent: LinkScan/8.1a Unix 
Disallow: / 

User-agent: Keyword Density/0.9 
Disallow: / 

User-agent: Kenjin Spider 
Disallow: / 

User-agent: Iron33/1.0.2 
Disallow: / 

User-agent: Bookmark search tool 
Disallow: / 

User-agent: GetRight/4.2 
Disallow: / 

User-agent: FairAd Client 
Disallow: / 

User-agent: Gaisbot 
Disallow: / 

User-agent: Aqua_Products 
Disallow: / 

User-agent: Radiation Retriever 1.1 
Disallow: / 

User-agent: Flaming AttackBot 
Disallow: / 

User-agent: Makbot
Disallow: /
امضای کاربر admin

تلگرام بنده :
[Only Registered Users Can See Links . Click Here To Register]
[Only Registered Users Can See Links . Click Here To Register][Only Registered Users Can See Links . Click Here To Register]
[Only Registered Users Can See Links . Click Here To Register][Only Registered Users Can See Links . Click Here To Register]