سایت با مشکلات فنی دچار شده است
سایت با مشکلات فنی دچار شده است سایت با مشکلات فنی دچار شده استسایت با مشکلات فنی دچار شده است. در سایت وردپرسی خود که به روز شده است ممکن است این خطا ظاهر شود و یا برخی صفحه ها با این خطا بارگذاری شوند خطا به این صورت می باشد سایت با مشکلات فنی دچار شده است. یا به انگلیسی ممکن است اینطور باشد...
سایت با مشکلات فنی دچار شده است.

در سایت وردپرسی خود که به روز شده است ممکن است این خطا ظاهر شود و یا برخی صفحه ها با این خطا بارگذاری شوند خطا به این صورت می باشد
سایت با مشکلات فنی دچار شده است.
یا به انگلیسی ممکن است اینطور باشد
The site is experiencing technical difficulties.
این نوع هشدار ها علل های فراوانی می تواند داشته باشد که البته در نسخه وردپرس ۵٫۲ به بعد این هشدار نمودار می گردد.
۱- ایراد در یک افزونه
۲- پایین بودن نسخه php
۳- حذف شدن یک فایل
۴- ایراد در قالب سایت
۵- ایراد در سرور
برای رفع این مشکل شما باید در وحله اول ارور لاگ را چک کنید نام فایل در هاست شما error.log می باشد. اگر مشکل شما رفع نشد بهتر آن که دیباگ را فعال کنید . نحوه فعالسازی دیباگ را می تونید از اینجا بیاموزید
خطا در سایت های فارسی به صورت زیر می باشد


خطا در سایت ها با زبان انگلیسی به صورت زیر می باشدمنبع : پنگاش