تردد با خودروی شخصی یکی از راحت ترین ، در دسترس ترین و دلپذیرترین راه های جابجایی و نقل مکان برای افراد می باشد.
از مزایای تردد با خودروی شخصی می توان به عدم وابستگی به زمان مشخص ، عدم نیاز به حضور...