سلام با استفاده از این افزونه :
Multiple Themes – WordPress plugin | WordPress.org
و یا با کدنویسی میشه