سلام به یک افزونه نیاز دارم نمیدونم چی سرچ کنم

یه افزونه میخوام که مدیر بتونه برای کاربرای سایت پیام مخصوص به اون کاربر رو ارسال کنه

مثلا کاربر a برنامه کاری شما یا برنامه غذایی شما در این...