پلاگین Plugin Buddypress Xprofile Custom Fields Type 2.6.3 RCE متاسفانه دارای باگی خطر ناک بوده و کاربرانی که از این افزونه استفاده می کنند تا اطلاع ثانوی ین افزونه را غیرفعال نموده تا بروزرسانی گردد .
لینک اثبات
برای استفاده از امکانات سایت کنید