دوستان عزیزی که قصد دارند از نسخه اصلی قالب ها و افزونه های خارجی استفاده کنند . می توانند با اینجانب تماس گرفته تا برایشان مهیا نماییم .
لازم به ذکر است قیمت با دلار روز محاسبه می گردد