متاسفانه ما ایرانی ها فقط خوشمان می آید از رایگان استفاده کنیم و این حرکت گهگاهی با حیثیت ما بازی خواهد کرد
قالب های نال در برخی فروشگاهها با قیمت بسیار ارزان متاسفانه حاوی مشکلاتی هست که گاهی یک سرور را ممکن است به باد دهد
خواهشمندم هر چیز را امتحان و با چشم باز خرید کنید
متاسفانه در قالب goodnews5 ما می بینیم که باگی از نوع XSS وجود دارد لطفا رفع مشکل کرده یا تغییر قالب دهید
درست است بگوییم این باگ مهم نیست . ولی همین باگ باعث ثبت سایت در زون می گردد
خواهشمندم هشدار ها را جدی بگیرید
لینک تاییده صحبت بنده
برای استفاده از امکانات سایت کنید

خوشبختانه به ۱۰ سایت اول ایرانی که توی سرچ زدم پیام دادم مشکل خودشون را رفع کنند
متاسفانه توی بیش از ۲۰ قالب چنین مشکلاتی دیده شده است