سئو چیست ؟
سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو به منظوربهبود عملکرد سایت شما براساس استاندارهای موتورهای جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتراز این طریق انجام میگیرد. فاکتورهای زیادی در سئو سایت شما تاثیرگذارند، از کلماتبکار رفته در متن و محتوا تا لینکهای ورودی به سایت شما از سایتهای دیگر، گاهی اوقاتحصول اطمینان از ساختار مناسب سایت شما برای موتورهای جستجو را سئو می نامیم.
مهمترین سوالی که کاربران از خود میپرسند آن است کهتعریف دقیق سئو چیست. سئو مجموعه فعالیت هایی است که در طراحی سایت، تعیین استراتژی محتوایی و تولیدمحتوا انجام میدهیم تا جایگاه بهتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کرده و بازدیدکننده بیشتریبرای سایت جذب کنیم.
مفهوم سئو فقط مربوط به موتورهای جستجو نیست بلکه مناسب سازی سایت برای بازدیدکنندگاننیز از فاکتورهای اصلی آن میباشد. بطوریکه در چند سال اخیر سیاستهای گوگل با انتظاراتبازدیدکنندگان از سایتها همسو شده است.

برای استفاده از امکانات سایت کنید