با سلام و احترام / آموزش جالبی بهتون میدم که کاملا منحصر بفرد هستش و با تلاش زیاد این نتیجه بدست آمده ،
چنانچه در قالبتان از پست تایپ ها استفاده میکنید و به هر دلیل بخواهید نام آن را از url پاک نمایید . میتوانی کد داده شده را در فانکشن قالب خود قرار دهید .
کد PHP:
<?php 
function shapeofweb_remove_cpt_slug$post_link$post$leavename ) { 
if ( 
'post_type_name' != $post->post_type || 'publish' != $post->post_status ) {
return 
$post_link;
}
$post_link str_replace'/' $post->post_type '/''/'$post_link );
return 
$post_link;
}
add_filter'post_type_link''shapeofweb_remove_cpt_slug'10);
function 
shapeofweb_parse_request_trick$query ) {
if ( ! 
$query->is_main_query() )
return;
if ( 
!= count$query->query ) || ! isset( $query->query['page'] ) ) {
return;
}
if ( ! empty( 
$query->query['name'] ) ) {
$query->set'post_type', array( 'post''page''post_type_name' ) );
}
}
add_action'pre_get_posts''shapeofweb_parse_request_trick' );

در کد بالا میبایست به جای post_type_name نام پست تایپ قالب خودتان را قرار دهید .
با تشکر