خوشبختانه وردپرس دربین 201 مدیریت محتوا بیشترین وضعیت و آمار را به خود اختصاص داده است و بیش از 78 درصد سایت های ساخته با مدیریت محتوا را به خود اختصاص داده است .
این آمار از سایت برای استفاده از امکانات سایت کنیدمی باشدخوشبختانه ووکامرس دربین 131 مدیریت محتوا بیشترین وضعیت و آمار را به خود اختصاص داده است و بیش از 44 درصد سایت های ساخته با مدیریت محتوا را به خود اختصاص داده است . لازم به ذکر است بدانیم ووکامرس فقط یک افزونه است
این آمار از سایت برای استفاده از امکانات سایت کنید

خوشبختانه وردپرس دربین 23 سیستم بلاگ دهی بیشترین وضعیت و آمار را به خود اختصاص داده است و بیش از 88 درصد وبلاگهای ساخته با مدیریت محتوا را به خود اختصاص داده است .
این آمار از سایت برای استفاده از امکانات سایت کنید