کاربران عزیز سلام
توی یک هفته گذشته کلی سایت وردپرسی هک شده و کلی باگ دیدم
کاربران عزیز سایت خود را در این سه سایت بررسی کرده تا اگر خدایی ناخواسته به مشکلی برخود کردند در همین جا رفع گردد و سایت عزیزان هک نشود

برای استفاده از امکانات سایت کنید

و
برای استفاده از امکانات سایت کنید

و
برای استفاده از امکانات سایت کنید