سلام
میخام صفحه لوگین وردپرس فقط برای کاربران ایرانی در دسترس باشه. لطفا کد زیر را ادیت کنید و رنج ای پی ها را تعریف کنید:
کد HTML:
<Files wp-login.php>
    order deny,allow
    Deny from all
 
    # Allow from this IP address
    allow from 5.127.125.173
</Files>
برای نظرات وردپرس هم این امکان وجود داره که رنج ای پی ایران را تعریف کنیم؟