با درود خدمت عزیزان

هدف از این انجمن کمک به هموطنان و دوستان و عزیزان بوده و هست

اینجانب تا کنون از درآمد بسیار ناچیز آن چند بار به کودکان سرطانی . تالاسمی و بی سرپرست کمک نموده ام و وظیفه خود می دانم تا همیشه در این امر خیر یاری کنم .
لذا درآمد حاصله از این انجمن را به این امر اختصاص داده و از دوستان خواهش می کنم در صورتی که قصد کمک به هموطنان را دارید می توانید تبلیغات را به صورت ماهانه از ما خریداری نموده تا هم بنر شما در سایت قرار گیرد و تبلیغی برای سایت شما باشد و هم در این کار خداپسندانه شرکت کنید.

دوستدار شما پارسایی