آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

[مهم] توجه :قالب سايت شما ويروسي هست

صفحه 1 / 2

ارسال‌: 3599
Admin
شروع کننده موضوع
(@admin)
عضو
عضو شده: 10 سال قبل

عزيزان به جرات مي گويم كه بيشتر قالب هاي سايت هاي وردپرسي ويروسي هست
باور نداريد امتحان كنيد
آيا اين كد در فايل فانكشن شما وجود دارد

if(!function_exists("scandir")){ 

اگر وجو دارد بگوييد تا مشكل ويروس را ريشه كن كنم

7 پاسخ
ارسال‌: 3599
Admin
شروع کننده موضوع
(@admin)
عضو
عضو شده: 10 سال قبل

چند قالب روي هاستت داري؟

پاسخ
ارسال‌: 360
(@yazdanian)
Reputable Member
عضو شده: 9 سال قبل

مال من داره
قالبهای دیگه هم نیست
..
فقط یکی هست

پاسخ
ارسال‌: 3599
Admin
شروع کننده موضوع
(@admin)
عضو
عضو شده: 10 سال قبل

فايل فانكشن را ري نيم كن
functions.php ---> unctions.php
حال كه تغيير نام دادي اون كد را كامل حذف كن
و ذخيره كن
حال دوباره ري نيم كن
unctions.php ---> functions.php

پاسخ
ارسال‌: 360
(@yazdanian)
Reputable Member
عضو شده: 9 سال قبل

این همه اون کدهستش ببین

if(!function_exists("scandir")){ 	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {	  $dirArray = array();	  if ($handle = opendir($dir)) {	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }	        array_push($dirArray,basename($file));	      }	    }	    closedir($handle);	  }	  return $dirArray;	}}

اگر اونو بردارم ک ادامه کدش ناقص میشه؟

پاسخ
صفحه 1 / 2
اشتراک: