آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

[مهم] توجه :قالب سايت شما ويروسي هست


(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

عزيزان به جرات مي گويم كه بيشتر قالب هاي سايت هاي وردپرسي ويروسي هست
باور نداريد امتحان كنيد
آيا اين كد در فايل فانكشن شما وجود دارد

if(!function_exists("scandir")){ 

اگر وجو دارد بگوييد تا مشكل ويروس را ريشه كن كنم


نقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

چند قالب روي هاستت داري؟


پاسخنقل‌قول
(@yazdanian)
Reputable Member
عضو شده: 10 سال قبل
ارسال‌: 360
 

مال من داره
قالبهای دیگه هم نیست
..
فقط یکی هست


پاسخنقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

فايل فانكشن را ري نيم كن
functions.php ---> unctions.php
حال كه تغيير نام دادي اون كد را كامل حذف كن
و ذخيره كن
حال دوباره ري نيم كن
unctions.php ---> functions.php


پاسخنقل‌قول
(@yazdanian)
Reputable Member
عضو شده: 10 سال قبل
ارسال‌: 360
 

این همه اون کدهستش ببین

if(!function_exists("scandir")){ 	function scandir($dir,$listDirectories=false, $skipDots=true) {	  $dirArray = array();	  if ($handle = opendir($dir)) {	    while (false !== ($file = readdir($handle))) {	      if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {	        if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }	        array_push($dirArray,basename($file));	      }	    }	    closedir($handle);	  }	  return $dirArray;	}}

اگر اونو بردارم ک ادامه کدش ناقص میشه؟


پاسخنقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

ناقص نمي شه
اين سياست اين ويروسه


پاسخنقل‌قول
 ناشناس
عضو شده: 53 سال قبل
ارسال‌: 0
 

بعلت حساس بودن و مهم بودن موضوع اين تاپيك مهم شد
با تشكر از ادمين بابت اطلاع رساني


پاسخنقل‌قول
(@xscript)
Estimable Member
عضو شده: 10 سال قبل
ارسال‌: 117
 

حذف شد ممنون ...


پاسخنقل‌قول
اشتراک: