نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس

نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس
نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس ?How to secure WordPress plugins یکی از دلایل محبوبیت وردپرس آزادی است که به کاربران می دهد تا به کمک افزونه ها هر تعداد توابع را اضافه کنند. کاربران می توانند نزدیک به 50،000 افزونه موجود در مخزن افزونه وردپرس را انتخاب کنند. اما گاهی اوقات انتخاب زیاد منجر به مسائل بالقوه می شود. افزونه های متقلب ، افزونه های از تاریخ گذشته ... همه می توا...

نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس

نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس
نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس Important points to increase WordPress security امنیت وردپرس بخشی حیاتی از اجرای یک وب سایت است. امنیت وب سایت هرگونه اقدام یا کاربردی است که برای اطمینان از در معرض قرار نگرفتن مجرمان اینترنتی توسط داده های وب سایت یا جلوگیری از سوء استفاده از وب سایت ها انجام می شود. با بیش از 90،978 حمله در هر دقیقه و بیش از 102،623 وب سایت هک شده  در هر ر...