انواع روش های ترجمه فروشگاه ووکامرس

انواع روش های ترجمه فروشگاه ووکامرس
انواع روش های ترجمه فروشگاه ووکامرس آیا تا به حال به ترجمه فروشگاه ووکامرس خود به زبانهای دیگر فکر کرده اید؟ اغلب صاحبان فروشگاه های جدید فکر می کنند که برای هر زبان به وب سایت جداگانه ای نیاز دارند. این درست نیست شما می توانید فروشگاه WooCommerce موجود خود را به چندین زبان ترجمه کنید. در این مقاله ، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه فروشگاه WooCommerce خود را با استفاده از...