نحوه سفارشی سازی مسیر بارگذاری رسانه در وردپرس

نحوه سفارشی سازی مسیر بارگذاری رسانه در وردپرس
نحوه سفارشی سازی مسیر بارگذاری رسانه در وردپرس ?How to Customize Media Upload Directory in WordPress با وجود پیشرفت در مدیر رسانه وردپرس ، یک چیز تغییر نکرده است: نحوه ذخیره رسانه های وردپرس (به عنوان مثال پرونده ها ، تصاویر ، فیلم ها و فایلهای دیداری) در سرور. در حال حاضر ، وردپرس پرونده ها را در پوشه های مبتنی بر تاریخ سازماندهی می کند ، مگر اینکه از تنظیمات> رسانه خود ...