10 ترفند برای سفارشی سازی نوار مدیریت وردپرس

10 ترفند برای سفارشی سازی نوار مدیریت وردپرس
10 ترفند برای سفارشی سازی نوار مدیریت وردپرس نوار مدیر یک نوار شناور است که شامل پیوندهای مفید صفحه مدیریت مانند اضافه کردن یک پست جدید ، مشاهده نظرات در انتظار ، ویرایش نمایه خود و غیره است. این می تواند توسط پلاگین ها گسترش یابد تا قابلیت های اضافی به عنوان مثال SEO و موارد دیگر را اضافه کند. نوار مدیر در نسخه 3.1 به وردپرس اضافه شد. در این پست، ابتدا به این پرسش پاسخ می د...