نحوه غیرفعال کردن ویرایشگر گوتنبرگ

نحوه غیرفعال کردن ویرایشگر گوتنبرگ
نحوه غیرفعال کردن ویرایشگر گوتنبرگ گوتنبرگ نام پروژه ایجاد تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس است.هدف آن مدرنیزه کردن تجربه نوشتن  پست و صفحه است که ایجاد طرح بندی غنی از پست را برای هر کسی آسان می کند و از نسخه 5.0 در هسته وردپرس ادغام شده است. گوتنبرگ نحوه ایجاد محتوا را بسیار تغییر می دهد. شما می توانید از طریق بلوک عناصر پیچیده ای را به محتوای پست اضافه کنید. آنها می توانند...