افزودن کاربر مدیریت به پایگاه داده

افزودن کاربر مدیریت به پایگاه داده
افزودن کاربر مدیریت به پایگاه داده آیا میدانید افزودن کاربر مدیریت به پایگاه داده وردپرس می تواند یک راه حل نجات دهنده باشد؟! بارها با این مشکل روبرو شده ایم که سایت یک کاربر هک شد و حساب مدیریت وی از پایگاه داده حذف شده بود. با این کار آنها دسترسی آن ها برای ورود به قسمت ادمین بسته شده بود. ما وارد phpMyAdmin شدیم و یک کاربر مدیر جدید ایجاد کردیم تا به آنها اجازه دسترسی دهد...