حملات رایج در سایت های وردپرسی

حملات رایج در سایت های وردپرسی
حملات رایج در سایت های وردپرسی The most common attacks on WordPress sites شما سایت وردپرسی خود را راه اندازی کرده اید و همه چیز به خوبی پیش می رود. در حال حاضر بیشتر خوانندگان شما افرادی هستند که می شناسید. اما به زودی ، متوجه می شوید که اوضاع کاملا درست نیست. پنجره های بازشو عجیب و غریب وجود دارد که شما آنها را اضافه نکرده اید. یا خوانندگان شما شکایت دارند که وقتی از دستگاه...