نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس

نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس
نکات مهم جهت افزایش امنیت وردپرس Important points to increase WordPress security امنیت وردپرس بخشی حیاتی از اجرای یک وب سایت است. امنیت وب سایت هرگونه اقدام یا کاربردی است که برای اطمینان از در معرض قرار نگرفتن مجرمان اینترنتی توسط داده های وب سایت یا جلوگیری از سوء استفاده از وب سایت ها انجام می شود. با بیش از 90،978 حمله در هر دقیقه و بیش از 102،623 وب سایت هک شده  در هر ر...