رفع خطای Cannot modify header information

رفع خطای Cannot modify header information
رفع خطای Cannot modify header information اگر دارنده ی یک وب سایت هستید فازغ از اینکه آن را با جه زبان یا سیستمی راه اندازی کرده اید،ممکن است با خطای بسیار رایج  Cannot modify header information  headers already sent  برخورد کنید. در این پست آموزشی، ابتدا شما را با علت پیدایش این خطا آشنا می کنیم و سپس چگونگی برطرف کردن این پیام را بیان می کینم. دلایل به وجود آمدن خطای Canno...