نحوه رفع خطای این نوع پرونده به دلایل امنیتی مجاز نیست در وردپرس

نحوه رفع خطای این نوع پرونده به دلایل امنیتی مجاز نیست در وردپرس
نحوه رفع خطای این نوع پرونده به دلایل امنیتی مجاز نیست در وردپرس file type not permitted security reasons in wordpress وردپرس هنگام تلاش برای بارگذاری پرونده ها از طریق داشبورد سرپرست ، این خطا را نشان می دهد: "متأسفیم ، این نوع پرونده به دلایل امنیتی مجاز نیست". کاربران فقط به دلایل امنیتی مجاز به بارگذاری انواع فایل های خاص در وب سایت های وردپرس هستند. این امر به منظور ...