آموزش ایجاد پسورد بر روی پوشه مدیریت وردپرس

آموزش ایجاد پسورد بر روی پوشه مدیریت وردپرس
 آموزش ایجاد پسورد بر روی پوشه مدیریت وردپرس Learn how to create a password on a WordPress admin folder ماهانه هزاران سایت وردپرس هک می شود.دلیل اینکه هکرها می توانند وارد شده و آسیبی ایجاد کنند این است که بسیاری از مبتدیان دسترسی به پرونده های غیرقانونی را قفل نمی کنند. یک راه آسان برای جلوگیری از هک شدن سایت، محافظت از پوشه مدیریت وردپرس خود با نام wp-admin است.این پوشه شا...