3 روش غیرفعال کردن صفحات پیوست در وردپرس

3 روش غیرفعال کردن صفحات پیوست در وردپرس
  3 روش غیرفعال کردن صفحات پیوست در وردپرس آیا می دانید هر بار که پرونده ای را در کتابخانه وردپرس بارگذاری می کنید، وردپرس برای هر پرونده یک صفحه پیوست رسانه جداگانه ایجاد می کند؟ این صفحه به جز محتوای رسانه حاوی چیزی نیست و دارای URL ایجاد شده خودکار است. در بیشتر موارد این صفحه چندان مفید نیست، به همین دلیل ممکن است بخواهید صفحات پیوست وردپرس را به پست یا صفحه اصلی که...