نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس

نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس
نحوه تامین امنیت افزونه های وردپرس ?How to secure WordPress plugins یکی از دلایل محبوبیت وردپرس آزادی است که به کاربران می دهد تا به کمک افزونه ها هر تعداد توابع را اضافه کنند. کاربران می توانند نزدیک به 50،000 افزونه موجود در مخزن افزونه وردپرس را انتخاب کنند. اما گاهی اوقات انتخاب زیاد منجر به مسائل بالقوه می شود. افزونه های متقلب ، افزونه های از تاریخ گذشته ... همه می توا...