رفع مشکلات سایت هک شده

رفع مشکلات سایت هک شده
رفع مشکلات سایت هک شده بسیاری از کاربران  دارای سایتی هستند که به طریقی به دست هکر افتاده و کلی ضربه دیده است . کاربر در این زمان چکار باید کند ؟ وقتی هکر به وب سایت شما حمله می زند بدون شک یک هدف دارد . برخی هکران به عنوان میزبان از سایت شما استفاده می کنند و به عنوان زالو عمل می کنند. رفع مشکلات سایت هک شده برخی دیگر هدفشان خرابکاری است و ضربات جبران ناپذیری  به سایت وارد...