2 روش رفع خطای add_to_cart_fragments is deprecated

2 روش رفع خطای add_to_cart_fragments is deprecated
2 روش رفع خطای add_to_cart_fragments is deprecated گاهی با خطای  add_to_cart_fragments is deprecated در سیستم فروشگاه ساز ووکامرس مواجه می شوید. علت پیدایش چنین خطایی این است که کدهای قدیمی مانند add_to_cart_fragment ها از نسخه 3.0.0 منسوخ شده است اما با این وجود، شما در حال استفاده از آن ها هستید. 2 روش رفع خطای add_to_cart_fragments is deprecated 1- رفع خطا با استفاده از ق...