روش های اطفای حریق :

به طور کلی اگر بتوانیم یکی از اضلاع هرم آتش را که شامل اکسیژن ، حرارت ، مواد اشتعال زا و یا واکنش های زنجیره ای می باشد را کنترل و محدود نماییم ، حریق مهار خواهد شد.
روش های کلی بر مبنای ماهیت حریق به صورت های ذیل می باشد:
1)سرد کردن حریق 2)خفه کردن حریق 3) مانع شدن یا از بین بردن مواد قابل اشتعال 4)کنترل واکنش های زنجیره ای

1)سرد کردن حریق:
سرد کردن یکی از روش های قدیمی و معمول و موثر برای کنترل حریق می باشد.
این عمل عموماً با آب انجام می شود . یکی از خصوصیات گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد . میزان و روش بکار گیری آب در اطفاء حریق اهمیت بسیاری دارد ، این روش برای حریق های نوعAمناسب میباشد.(جهت آشنایی با این گروه به مبحث تجهیزات آتش نشانی بخش کپسول ها مراجعه نمایید)
2) خفه کردن حریق:
خفه کردن، همانطور که از نام آن پیداست در حقیقت پوشاندن روی آتش با موادی است که از رسیدن اکسیژن به محوطه آتش جلوگیری می نماید . این روش اگرچه در همه حریق ها موثر نیست ولی روش خوبی برای بیشتر حریق ها می باشد . مورد استثناء موادی است که در حین سوختن اکسیژن تولید می کنند ، مانند : نیترات و زنجیره های آلی اکسیژن دار مثل پراکسید های آلی همچنین موادی که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است ماننددینامیت ، سدیم ، پتاسیم که از این قاعده مستثنی هستند . موادی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند . خاک ، شن ، ماسه . پتوی خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.
3)مانع شدن یا از بین بردن مواد قابل اشتعال:
این روش در زمان آغاز حریق عملی می باشد و با قطع جریان ، جابجا کردن مواد ، جدا کردن منابعی که تاکنون حریق به آنها نرسیده ، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را امکان پذیر می باشد.
4)کنترل واکنش های زنجیره ای:
برای این کار استفاده از برخی ترکیبات هالن و جایگزین های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرینبسیارموثر می باشد. این عمل برای کنترل حریق دشوار تر و پر هزینه تر از سایر روشهاست ولی می تواند بصورت مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود.

برای استفاده از امکانات سایت کنید - سايت بازی انلاین انفجار تاينی بت - سايت بازی پوکر هاوس - بازی شرطی انفجار - بازی شرطی انفجار - سایت پول بت - سايت پوکر هاوس - سایت تک شوت - تاينی بت سايت اصلی و بدون فيلتر - سایت بازی تخته نرد آنلاین شرطی