آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

حذف ایمیل از پیگیری سفارش در ووکامرس


(@yazdaniana)
Estimable Member
عضو شده: 8 سال قبل
ارسال‌: 186
شروع کننده موضوع  

سلام دوستان
اگه میخواین
پیگیری سفارشات در ووکامرس فقط با آیدی سفارش یا همون شماره سفارش انجام بشه
کارهای زیر رو ک میگم انجام بدین
فایل "class-wc-shortcode-order-tracking.php "موجود در مسیر افزونه ووکامرس :

woocommerceincludesshortcodes

رو با کدهایی ک میزارم کامل جایگزین کنید :<?php
/**
* Order Tracking Shortcode
*
* Lets a user see the status of an order by entering their order details.
*
* @package WooCommerce/Shortcodes/Order_Tracking
* @version 3.0.0
*/

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

/**
* Shortcode order tracking class.
*/
class WC_Shortcode_Order_Tracking {

/**
* Get the shortcode content.
*
* @param array $atts Shortcode attributes.
* @return string
*/
public static function get( $atts ) {
return WC_Shortcodes::shortcode_wrapper( array( __CLASS__, 'output' ), $atts );
}

/**
* Output the shortcode.
*
* @param array $atts Shortcode attributes.
*/
public static function output( $atts ) {
// Check cart class is loaded or abort.
if ( is_null( WC()->cart ) ) {
return;
}

$atts = shortcode_atts( array(), $atts, 'woocommerce_order_tracking' );
$nonce_value = wc_get_var( $_REQUEST, wc_get_var( $_REQUEST, '' ) ); // @codingStandardsIgnoreLine.

if ( isset( $_REQUEST ) && wp_verify_nonce( $nonce_value, 'woocommerce-order_tracking' ) ) { // WPCS: input var ok.

$order_id = empty( $_REQUEST ) ? 0 : ltrim( wc_clean( wp_unslash( $_REQUEST ) ), '#' ); // WPCS: input var ok.


if ( ! $order_id ) {
wc_print_notice( __( 'Please enter a valid order ID', 'woocommerce' ), 'error' );
} else {
$order = wc_get_order( apply_filters( 'woocommerce_shortcode_order_tracking_order_id', $order_id ) );

if ( $order && $order->get_id() && strtolower( $order->get_id() ) === strtolower( $order_id ) ) {
do_action( 'woocommerce_track_order', $order->get_id() );
wc_get_template(
'order/tracking.php', array(
'order' => $order,
)
);
return;
} else {
wc_print_notice( __( 'Sorry, the order could not be found. Please contact us if you are having difficulty finding your order details.', 'woocommerce' ), 'error' );
}
}
}

wc_get_template( 'order/form-tracking.php' );
}
}


بعد از این در استایل قالبتون
کد زیر رو اضافه کنید تا ایمیل مخفی بشه
:


.track_order .form-row-last {
display:none;
}

فایل جایگزین هم پیوست میکنم:


نقل‌قول
اشتراک: