آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

اخراج کاربر dolatekhadem به مدت یک ماه


ارسال‌: 3600
Admin
شروع کننده موضوع
(@admin)
عضو
عضو شده: 10 سال قبل

کاربر dolatekhadem به خاطر رعایت نکردن قوانین انجمن به مدت یک ماه اخراج گردید
(( این آقا بدون اینکه بدوند چکار می کند میان یک پست مهم اومده تبلیغات زده و در باره قالبی حرف زده که مدت یک ماه هست برای ایشان ایمیل شده و هنوز ایمیل خود را باز نکرده ببینه ))

1 پاسخ
ارسال‌: 3600
Admin
شروع کننده موضوع
(@admin)
عضو
عضو شده: 10 سال قبل

بخشیده شد
دیگر تکرار نشود

پاسخ
اشتراک: