آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

اخراج کاربر dolatekhadem به مدت یک ماه


(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

کاربر dolatekhadem به خاطر رعایت نکردن قوانین انجمن به مدت یک ماه اخراج گردید
(( این آقا بدون اینکه بدوند چکار می کند میان یک پست مهم اومده تبلیغات زده و در باره قالبی حرف زده که مدت یک ماه هست برای ایشان ایمیل شده و هنوز ایمیل خود را باز نکرده ببینه ))


نقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
شروع کننده موضوع  

بخشیده شد
دیگر تکرار نشود


پاسخنقل‌قول
اشتراک: