آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

مشکل رنگ نوشته های سایت

صفحه 1 / 4

ارسال‌: 28
شروع کننده موضوع
(@ali-sh)
Eminent Member
عضو شده: 9 سال قبل

سلام ستون سمت چب و راست سایتم تمام نوشته هاش از رنگ طوسی به آبی عوض شده طبق عمس که براتون میزارم و کد راهنماییم کنید چطوری سایتم رو به حالت سابق برگردونم
خیلی فووووری ممنون....

 body { direction:rtl; background:#ffffff url(images/bg.gif); color:#000!important; padding:0; margin:0; font-family:tahoma; font-sizerepeat;
direction:rtl; color:#000; padding:0; margin:0; font-family:tahoma; font-size17px;}
a { text-decoration:none; color:#636363; ba}
a:hover { text-decoration:none; color:#4d789f; text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}
h1, h2, h3, h4, h5, h6, table, td, tr {margin:0; padding:0; font-weight:normal; font-family:tahoma; font-size:11px;}
li, ul { list-style:none; margin:0; padding:0; direction:rtl;}
img {border:0;}
.midd {width:1000px; margin:0 auto}
.head { float:right; width:990px; height:130px; background:#ffffff url(images/head.gif); padding:0; margin:0;}
.head-text {float:left; margin-top:20px; padding-left:10px;}
.box1 { width:220px; float:left; height:85px; background:url(images/box1.gif);}
.box-text {width:210px; height:75px; padding-top:7px; padding-right:7px; overflow:hidden;}
.box1-matn {width:159px; height:45px; float:right;}
.box1-matn a {text-decoration:none; color:#000000;}
.box1-matn a:hover {text-decoration:none; color:#3fa3a7; text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}
.box1-link {float:left; margin-top:5px; margin-left:5px;}
.box1-link a {text-decoration:none; color:#127907;}
.box1-link a:hover {text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}

.main1 { float:right; width:990px; height:23px; background:url(images/main1.gif); no-repeat; padding:0; margin:0;}
.main2 { float:right; width:990px; background-image:url(images/bg.gif);
background-repeat:repeat padding:0; margin:0;}
.main3 { float:right; width:990px; height:23px; background: url(images/main3.gif); no-repeat; padding:0; margin:0;}

.menu-top { float:right; text-align:center; width:730px; height:30px; padding:0; margin:0;}
.menu-top-text { float:right; height:30px; overflow:hidden;}
.menu-top-text a { width:116px; height:30px; display:block; background:url(images/menu-top1.png); overflow:hidden;}
.menu-top-text a:hover { width:116px; height:30px; display:block; background:url(images/menu-top2.png); overflow:hidden;}
.menu-title { text-align:center; }
.menu-title a { padding-top:6px; color:#ffffff; text-shadow:#000000 0 0 2px;}
.menu-title a:hover { padding-top:6px; color:#000000; text-shadow:#abe2fc 0 0 2px;}
.srch {float:right; border:0; margin:0; padding:0; width:267px; height:30px;}
.input {width:260px; height:30px; background:url(images/srch1.png) no-repeat; color:#ffffff; border:0;}
.srch2 {width:0px; height:0px;}

.last-news { width:980px; float:right; padding-right:13px;}
.last-news-r { width:330px; float:right;}
.last-news-r-top { width:330px; height:44px; background:url(images/last-news-r-top.gif)}
.last-news-r-top h2 { color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; font-family:tahoma; font-size:12px; padding-top:14px; padding-right:16px; text-align:right;}
.last-news-r-v { width:330px; background:url(images/last-news-r-v.gif);}
.last-news-r-v-text { padding-right:10px; padding-left:10px; text-align:right;}
.submit { width:40px; height:40px; border:0; padding:0; margin:0; background:url(images/submit.gif);}
.last-news-r-bottom { width:330px; height:12px; background:url(images/last-news-r-bottom.gif)}
.last-news-l { width:955px; padding-left:20px; float:left; margin-bottom:14px;}
.last-news-l-top {width:950px; height:50px; background:url(images/last-news-l-top.gif)}
.last-news-l-top h2 { color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; font-family:tahoma; font-size:12px; padding-top:14px; padding-left:16px; text-align:left}
.last-news-l-v { width:950px; background:url(images/last-news-l-v.gif);}
.last-news-l-v-text { width:940px; height:174px; padding-right:10px; padding-left:10px;}
.pages { float5px; margin-left:12px;}
.pages a {color:#000000; width:20px; height:13px; margin-right:8px; float:left; display:block; background:#dfdfdf; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 3px #ff79fe; border:1px dotted #a61ea5; text-align:center; }
.pages a:hover {width:20px; height:13px; float:left; display:block; background:#ffffff; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 6px #84b6dc; border:1px dotted #165f98; text-align:center; }
.last-news-l-v-text img { border:1px dashed #ff0000; box-shadow: 0px 0px 6px #372f65;}
.last-cont {width:100px; height:19px; float:left; margin-top:35px; display:block; background:#dfdfdf; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 6px #84b6dc; border:3px dotted #165f98; text-align:center; }
.last-news-l-bottom { width:950px; height:15px; background:url(images/last-news-l-bottom.gif); margin-bottom:14px;}

.right-menu { width:220px; float:right; margin-right:15px;}
.right-menu-top {width:210px; height:11px; background:url(images/right-menu-top.gif);}
.right-menu-v {width:210px; background:url(images/right-menu-v.gif) repeat-y;}
.links li { margin-right:1px; background:url(images/ico5.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.cat li { margin-right:5px; background:url(images/ico6.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.rand li { margin-right:1px; background:url(images/ico7.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.last-left li { margin-right:1px; background:url(images/ico8.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.right-menu-bottom {width:210px; height:20px; background:url(images/right-menu-bottom.gif); margin-bottom:15px;}
.right-top1, .right-top2, .right-top3, .right-top4, .right-top5, .right-top6, .right-top7, .right-top8, .right-top9 {
width:200px; height:22px; 
margin-right:5px;
}
.right-top1 { background:url(images/right-top1.gif) no-repeat;}
.right-top2 { background:url(images/right-top2.gif) no-repeat;}
.right-top3 { background:url(images/right-top3.gif) no-repeat;}
.right-top4 { background:url(images/right-top4.gif) no-repeat;}
.right-top5 { background:url(images/right-top5.gif) no-repeat;}
.right-top6 { background:url(images/right-top6.gif) no-repeat;}
.right-top7 { background:url(images/right-top7.gif) no-repeat;}
.right-top8 { background:url(images/right-top8.gif) no-repeat;}
.right-top9 { background:url(images/right-top9.gif) no-repeat;}
.right-top-ico { width:22px; height:20px; float:right; margin-top:1px; margin-right:60px;}
.right-title { padding-top:2px;}
.right-title h2 {display:none; color:#ffffff; text-shadow:#280b71 1px 1px 3px;}
.right-matn { padding:5px;}

.ads-top-top {width:510px; height:41px; background:url(images/ads-top-top.gif) no-repeat;}
.ads-top-v {width:510px; height:280px; background:url(images/ads-top-v.gif) repeat-y;}
.ads-top-v-text {width:480px; padding-right:21px; float:right;}
.ads-top-v-text ul {width:220px; float:right;}
.ads-top-v-text li { margin-right:1px; background:url(images/ico10.png) no-repeat right; padding-bottom:7px; padding-right:20px;}
.ads-top-bottom {width:510px; height:41px; margin-bottom:13px; background:url(images/ads-top-bottom.gif) no-repeat;}

.center { width:500px; padding-right:6px; padding-left:5px; float:right;}
.center-top {width:510px; height:8px; background:url(images/center-top.gif) no-repeat}
.center-v {width:510px; background:url(images/center-v.gif) repeat-y}
.center-matn { padding:7px; width:500px; overflow:hidden;}
.tags-text { width:501px; overflow:hidden; padding-right:5px; padding-bottom:20px;}
.center-bottom {width:510px; height:8px; margin-bottom:13px; background:url(images/center-bottom.gif) no-repeat}
.center-top1 {width:500px; height:27px; background:url(images/center-top1.gif) no-repeat; margin-right:5px;}
.center-top2 { width:500px; height:27px; background:#cccccc url(images/center-top2.gif); margin-right:6px}
.center-top3 {width:500px; height:27px; background:url(images/center-top3.gif) no-repeat; margin-right:5px;}
.continue a {margin:10px; -moz-border-radius-bottomleft0px; box-shadow: 0px 0px 4px #f3a5fe; border:3px dashed #981687; color:#000000; text-align:center; width:100px; height:20px; display:block; background:#efefef;}
.continue a:hover {margin:10px; -moz-border-radius-bottomleft0px; box-shadow: 0px 0px 0px #f3a5fe; border:3px dashed #981687; color:#ffffff; text-align:center; width:100px; height:20px; display:block; background:#595959;}
.comm { width:506px; margin-right:2px; height:30px; background:#cccccc url(images/comm.gif);}
.comm-text {padding-top:5px; padding-right:5px; height:20px; overflow:hidden; }
.comm-text a {color:#323232; text-shadow:#280b71 0px 0px 0px;}
.comm-text a:hover {color:#000000; text-shadow:#323232 0px 0px 2px;}
.center-title { padding-top:4px;}
.center-title h2, .center-title h1 {margin-right:14px; color:#ffffff; text-shadow:#ffffff 1px 1px 1px;}
.center-title h2 a, .center-title h1 a {color:#ffffff; text-shadow:#ffffff 0px 0px 0px; text-decoration:none; text-align:right;}
.center-title h2 a:hover, .center-title h1 a:hover {color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; text-decoration:none;}
#wp_page_numbers {text-align:center; direction:ltr;}
.last-pages a {color:#656565; text-shadow:#d8d8d8 0px 1px 1px; }
.last-pages a:hover {color:#242424; text-shadow:#000000 0px 0px 1px; }
#wp_page_numbers li {display:inline-block;}
.active_page { font-weight:bold;}
.related_post li { margin-right:1px; background:url(images/ico9.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}

.slideshow{width0px 0px 0 0;background:url(images/slider.jpg) repeat-x;position179px}
.white{width5px 3px 0 0};direction:rtl;
.white_right{widthurl(images/white_right.jpg) no-repeat}
.white_bg{width#fff}
.white_left{widthurl(images/white_left.jpg) no-repeat}
.image{widthrtl;}
.matn{text-alignrtl;}
.order{widthrtl;}
.matn img{margin:0 5px 0 0;direction:rtl;}.matn .link{position0}
#latest-post{width11px}
.post-wrapper{positionrtl;}
* html .post-wrapper{overflow:visible}
#post-body{widthrtl;}
#post-body li{display0 9px 0px 0;padding:5px 7px;font:12px/1.5 tahoma,serif;color:#036}
#btn1,#btn2{displaypointer}
#btn1{background:url('images/left.jpg') no-repeat left top;top0px;}
#btn2{background:url('images/right.jpg') no-repeat left top;top0px}
.tabs A#fff}.tabs{margin-right1}.tabs a{color:#178922}.tabs div.Tab{floatauto}.tabs div.Tab a{display#EFEFEF; box-shadow: 0px 0px 1px #372f65;text-align3px}.tabs div.Tab a#ccc}.tabs div.SelectedTab{floatauto}.tabs div.SelectedTab a{padding-rightcenter}.tabs-content{}.tabs-content-wrap{}.clear{clearhidden}
.footer {float:right; width:970px; }
.footer-top {width:970px; height:25px; background:url(images/footer-top.gif); margin-right:11px;}
.footer-top h1{margin-right:14px; padding-top:5px; color:#000000; text-shadow:#fc9323 0px 0px 3px; font-weight:bold; font-size:11px;}
.footer-top span {float:right; width:320px;}
.footer span {color:#000000; float:right; width:300px; overflow:hidden; margin-left:10px;}
.footer a {color:#000000; text-decoration:none;}
.footer a:hover {color:#8a0505; text-shadow:#ffffff 0px 0px 3px; text-decoration:none;}
.footer-v {width:970px; background:url(images/footer-v.gif); margin-right:11px;}
.footer-text {width:950px; overflow:hidden; margin-right:10px;}
.footer-bottom {width:970px; height:25px; background:url(images/footer-bottom.gif); margin-right:11px;}
.feet{height1px solid #b9b9b9;-moz-border-radius0 0 1px 1px #da2424;margin-bottom:0px}
.feet1px solid #9e0e0e;-moz-border-radius0 0 1px 1px #fff;background-color:#ffe5e5}
.feet2{height1px solid #b9b9b9;-moz-border-radius0 0 1px 1px #da2424}
.feet21px solid #9e0e0e;-moz-border-radius0 0 1px 1px #fff;background-color:#ffe5e5}
btn,input,textarea{font-family8pt}

.children li {font-weight:normal; margin-right:0; background:url(images/ico12.png) no-repeat top right; padding-bottom:5px; margin-bottom:0px; padding-right:15px; display:block; }
.cat-item {font-weight:bold; margin-right:0; background:url(images/ico11.png) no-repeat top right; padding-bottom:5px; margin-bottom:0px; padding-right:15px; display:block; }
.right-menu-v ul { padding:0; margin:0;

}  

15 پاسخ
ارسال‌: 551
(@rezaei)
Honorable Member
عضو شده: 9 سال قبل

سلام .. به انجمن خوش اومدی.. لازم نبود که این همه کد بزاری ..ولی با این حال کد های زیر رو با کدهای خودت جایگزین کن و نتیجه را سریعا اعلام کن .


@charset "utf-8";
/* CSS Document */

body { direction:rtl; background:#ffffff url(images/bg.gif); color:#000!important; padding:0; margin:0; font-family:tahoma; font-sizerepeat;
direction:rtl; color:#000; padding:0; margin:0; font-family:tahoma; font-size17px;}
body ul li{
	color:#999999;}
a { text-decoration:none; color:#636363; ba}
a:hover { text-decoration:none; color:#4d789f; text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}
h1, h2, h3, h4, h5, h6, table, td, tr {margin:0; padding:0; font-weight:normal; font-family:tahoma; font-size:11px;}
li, ul { list-style:none; margin:0; padding:0; direction:rtl;}
img {border:0;}
.midd {width:1000px; margin:0 auto}
.head { float:right; width:990px; height:130px; background:#ffffff url(images/head.gif); padding:0; margin:0;}
.head-text {float:left; margin-top:20px; padding-left:10px;}
.box1 { width:220px; float:left; height:85px; background:url(images/box1.gif);}
.box-text {width:210px; height:75px; padding-top:7px; padding-right:7px; overflow:hidden;}
.box1-matn {width:159px; height:45px; float:right;}
.box1-matn a {text-decoration:none; color:#000000;}
.box1-matn a:hover {text-decoration:none; color:#3fa3a7; text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}
.box1-link {float:left; margin-top:5px; margin-left:5px;}
.box1-link a {text-decoration:none; color:#127907;}
.box1-link a:hover {text-shadow:#f9d21a 0 0 0px;}

.main1 { float:right; width:990px; height:23px; background:url(images/main1.gif); no-repeat; padding:0; margin:0;}
.main2 { float:right; width:990px; background-image:url(images/bg.gif);
background-repeat:repeat padding:0; margin:0;}
.main3 { float:right; width:990px; height:23px; background: url(images/main3.gif); no-repeat; padding:0; margin:0;}

.menu-top { float:right; text-align:center; width:730px; height:30px; padding:0; margin:0;}
.menu-top-text { float:right; height:30px; overflow:hidden;}
.menu-top-text a { width:116px; height:30px; display:block; background:url(images/menu-top1.png); overflow:hidden;}
.menu-top-text a:hover { width:116px; height:30px; display:block; background:url(images/menu-top2.png); overflow:hidden;}
.menu-title { text-align:center; }
.menu-title a { padding-top:6px; color:#ffffff; text-shadow:#000000 0 0 2px;}
.menu-title a:hover { padding-top:6px; color:#000000; text-shadow:#abe2fc 0 0 2px;}
.srch {float:right; border:0; margin:0; padding:0; width:267px; height:30px;}
.input {width:260px; height:30px; background:url(images/srch1.png) no-repeat; color:#ffffff; border:0;}
.srch2 {width:0px; height:0px;}

.last-news { width:980px; float:right; padding-right:13px;}
.last-news-r { width:330px; float:right;}
.last-news-r-top { width:330px; height:44px; background:url(images/last-news-r-top.gif)}
.last-news-r-top h2 { color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; font-family:tahoma; font-size:12px; padding-top:14px; padding-right:16px; text-align:right;}
.last-news-r-v { width:330px; background:url(images/last-news-r-v.gif);}
.last-news-r-v-text { padding-right:10px; padding-left:10px; text-align:right;}
.submit { width:40px; height:40px; border:0; padding:0; margin:0; background:url(images/submit.gif);}
.last-news-r-bottom { width:330px; height:12px; background:url(images/last-news-r-bottom.gif)}
.last-news-l { width:955px; padding-left:20px; float:left; margin-bottom:14px;}
.last-news-l-top {width:950px; height:50px; background:url(images/last-news-l-top.gif)}
.last-news-l-top h2 { color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; font-family:tahoma; font-size:12px; padding-top:14px; padding-left:16px; text-align:left}
.last-news-l-v { width:950px; background:url(images/last-news-l-v.gif);}
.last-news-l-v-text { width:940px; height:174px; padding-right:10px; padding-left:10px;}
.pages { float5px; margin-left:12px;}
.pages a {color:#000000; width:20px; height:13px; margin-right:8px; float:left; display:block; background:#dfdfdf; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 3px #ff79fe; border:1px dotted #a61ea5; text-align:center; }
.pages a:hover {width:20px; height:13px; float:left; display:block; background:#ffffff; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 6px #84b6dc; border:1px dotted #165f98; text-align:center; }
.last-news-l-v-text img { border:1px dashed #ff0000; box-shadow: 0px 0px 6px #372f65;}
.last-cont {width:100px; height:19px; float:left; margin-top:35px; display:block; background:#dfdfdf; -moz-border-radius:5px; box-shadow: 0px 0px 6px #84b6dc; border:3px dotted #165f98; text-align:center; }
.last-news-l-bottom { width:950px; height:15px; background:url(images/last-news-l-bottom.gif); margin-bottom:14px;}

.right-menu { width:220px; float:right; margin-right:15px;}
.right-menu-top {width:210px; height:11px; background:url(images/right-menu-top.gif);}
.right-menu-v {width:210px; background:url(images/right-menu-v.gif) repeat-y;}
.links li { margin-right:1px; background:url(images/ico5.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.cat li { margin-right:5px; background:url(images/ico6.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.rand li { margin-right:1px; background:url(images/ico7.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.last-left li { margin-right:1px; background:url(images/ico8.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}
.right-menu-bottom {width:210px; height:20px; background:url(images/right-menu-bottom.gif); margin-bottom:15px;}
.right-top1, .right-top2, .right-top3, .right-top4, .right-top5, .right-top6, .right-top7, .right-top8, .right-top9 {
width:200px; height:22px; 
margin-right:5px;
}
.right-top1 { background:url(images/right-top1.gif) no-repeat;}
.right-top2 { background:url(images/right-top2.gif) no-repeat;}
.right-top3 { background:url(images/right-top3.gif) no-repeat;}
.right-top4 { background:url(images/right-top4.gif) no-repeat;}
.right-top5 { background:url(images/right-top5.gif) no-repeat;}
.right-top6 { background:url(images/right-top6.gif) no-repeat;}
.right-top7 { background:url(images/right-top7.gif) no-repeat;}
.right-top8 { background:url(images/right-top8.gif) no-repeat;}
.right-top9 { background:url(images/right-top9.gif) no-repeat;}
.right-top-ico { width:22px; height:20px; float:right; margin-top:1px; margin-right:60px;}
.right-title { padding-top:2px;}
.right-title h2 {display:none; color:#ffffff; text-shadow:#280b71 1px 1px 3px;}
.right-matn { padding:5px; color:#666666;}

.ads-top-top {width:510px; height:41px; background:url(images/ads-top-top.gif) no-repeat;}
.ads-top-v {width:510px; height:280px; background:url(images/ads-top-v.gif) repeat-y;}
.ads-top-v-text {width:480px; padding-right:21px; float:right;}
.ads-top-v-text ul {width:220px; float:right;}
.ads-top-v-text li { margin-right:1px; background:url(images/ico10.png) no-repeat right; padding-bottom:7px; padding-right:20px;}
.ads-top-bottom {width:510px; height:41px; margin-bottom:13px; background:url(images/ads-top-bottom.gif) no-repeat;}

.center { width:500px; padding-right:6px; padding-left:5px; float:right;}
.center-top {width:510px; height:8px; background:url(images/center-top.gif) no-repeat}
.center-v {width:510px; background:url(images/center-v.gif) repeat-y}
.center-matn { padding:7px; width:500px; overflow:hidden;}
.tags-text { width:501px; overflow:hidden; padding-right:5px; padding-bottom:20px;}
.center-bottom {width:510px; height:8px; margin-bottom:13px; background:url(images/center-bottom.gif) no-repeat}
.center-top1 {width:500px; height:27px; background:url(images/center-top1.gif) no-repeat; margin-right:5px;}
.center-top2 { width:500px; height:27px; background:#cccccc url(images/center-top2.gif); margin-right:6px}
.center-top3 {width:500px; height:27px; background:url(images/center-top3.gif) no-repeat; margin-right:5px;}
.continue a {margin:10px; -moz-border-radius-bottomleft0px; box-shadow: 0px 0px 4px #f3a5fe; border:3px dashed #981687; color:#000000; text-align:center; width:100px; height:20px; display:block; background:#efefef;}
.continue a:hover {margin:10px; -moz-border-radius-bottomleft0px; box-shadow: 0px 0px 0px #f3a5fe; border:3px dashed #981687; color:#ffffff; text-align:center; width:100px; height:20px; display:block; background:#595959;}
.comm { width:506px; margin-right:2px; height:30px; background:#cccccc url(images/comm.gif);}
.comm-text {padding-top:5px; padding-right:5px; height:20px; overflow:hidden; }
.comm-text a {color:#323232; text-shadow:#280b71 0px 0px 0px;}
.comm-text a:hover {color:#000000; text-shadow:#323232 0px 0px 2px;}
.center-title { padding-top:4px;}
.center-title h2, .center-title h1 {margin-right:14px; color:#ffffff; text-shadow:#ffffff 1px 1px 1px;}
.center-title h2 a, .center-title h1 a {color:#ffffff; text-shadow:#ffffff 0px 0px 0px; text-decoration:none; text-align:right;}
.center-title h2 a:hover, .center-title h1 a:hover {color:#ffffff; text-shadow:#000000 1px 1px 3px; text-decoration:none;}
#wp_page_numbers {text-align:center; direction:ltr;}
.last-pages a {color:#656565; text-shadow:#d8d8d8 0px 1px 1px; }
.last-pages a:hover {color:#242424; text-shadow:#000000 0px 0px 1px; }
#wp_page_numbers li {display:inline-block;}
.active_page { font-weight:bold;}
.related_post li { margin-right:1px; background:url(images/ico9.png) no-repeat right; margin-bottom:5px; padding-right:20px;}

.slideshow{width0px 0px 0 0;background:url(images/slider.jpg) repeat-x;position179px}
.white{width5px 3px 0 0};direction:rtl;
.white_right{widthurl(images/white_right.jpg) no-repeat}
.white_bg{width#fff}
.white_left{widthurl(images/white_left.jpg) no-repeat}
.image{widthrtl;}
.matn{text-alignrtl;}
.order{widthrtl;}
.matn img{margin:0 5px 0 0;direction:rtl;}.matn .link{position0}
#latest-post{width11px}
.post-wrapper{positionrtl;}
* html .post-wrapper{overflow:visible}
#post-body{widthrtl;}
#post-body li{display0 9px 0px 0;padding:5px 7px;font:12px/1.5 tahoma,serif;color:#036}
#btn1,#btn2{displaypointer}
#btn1{background:url('images/left.jpg') no-repeat left top;top0px;}
#btn2{background:url('images/right.jpg') no-repeat left top;top0px}
.tabs A#fff}.tabs{margin-right1}.tabs a{color:#178922}.tabs div.Tab{floatauto}.tabs div.Tab a{display#EFEFEF; box-shadow: 0px 0px 1px #372f65;text-align3px}.tabs div.Tab a#ccc}.tabs div.SelectedTab{floatauto}.tabs div.SelectedTab a{padding-rightcenter}.tabs-content{}.tabs-content-wrap{}.clear{clearhidden}
.footer {float:right; width:970px; }
.footer-top {width:970px; height:25px; background:url(images/footer-top.gif); margin-right:11px;}
.footer-top h1{margin-right:14px; padding-top:5px; color:#000000; text-shadow:#fc9323 0px 0px 3px; font-weight:bold; font-size:11px;}
.footer-top span {float:right; width:320px;}
.footer span {color:#000000; float:right; width:300px; overflow:hidden; margin-left:10px;}
.footer a {color:#000000; text-decoration:none;}
.footer a:hover {color:#8a0505; text-shadow:#ffffff 0px 0px 3px; text-decoration:none;}
.footer-v {width:970px; background:url(images/footer-v.gif); margin-right:11px;}
.footer-text {width:950px; overflow:hidden; margin-right:10px;}
.footer-bottom {width:970px; height:25px; background:url(images/footer-bottom.gif); margin-right:11px;}
.feet{height1px solid #b9b9b9;-moz-border-radius0 0 1px 1px #da2424;margin-bottom:0px}
.feet1px solid #9e0e0e;-moz-border-radius0 0 1px 1px #fff;background-color:#ffe5e5}
.feet2{height1px solid #b9b9b9;-moz-border-radius0 0 1px 1px #da2424}
.feet21px solid #9e0e0e;-moz-border-radius0 0 1px 1px #fff;background-color:#ffe5e5}
btn,input,textarea{font-family8pt}

.children li {font-weight:normal; margin-right:0; background:url(images/ico12.png) no-repeat top right; padding-bottom:5px; margin-bottom:0px; padding-right:15px; display:block; }
.cat-item {font-weight:bold; margin-right:0; background:url(images/ico11.png) no-repeat top right; padding-bottom:5px; margin-bottom:0px; padding-right:15px; display:block; }
.right-menu-v ul { padding:0; margin:0;

}
پاسخ
ارسال‌: 28
شروع کننده موضوع
(@ali-sh)
Eminent Member
عضو شده: 9 سال قبل

نه درست نشد!
نمیدونم چرا هرکی هرکدی میدونه سایتم درست نمیشه!!!
بابا دارن الان سکته میکنم به خدا

پاسخ
ارسال‌: 551
(@rezaei)
Honorable Member
عضو شده: 9 سال قبل

نمیدونم چرا هرکی هرکدی میدونه سایتم درست نمیشه!!!

این به خاطر این هست که خوب کد نویسی نشده ..

بابا دارن الان سکته میکنم به خدا

یعنی واقعا به خاطر رنگ یک نوشته سکته میزنی ؟

*** کد های بالا رو یک بار دیگه ویرایش کردم .. درست نشد . رمز و یوزر پنلت رو بده .. تا به طور دقیق تر مشاهده کنم....

پاسخ
ارسال‌: 28
شروع کننده موضوع
(@ali-sh)
Eminent Member
عضو شده: 9 سال قبل

تو پ خ بدم دیگه؟؟؟

پاسخ
صفحه 1 / 4
اشتراک: