آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

Ajax Tabs مشکل


(@mahdinajafi1)
Eminent Member
عضو شده: 10 سال قبل
ارسال‌: 47
شروع کننده موضوع  

سلام
متاسفانه بخش «بیشترین بازدیدها» در Ajax tab کار نمی‌کند کد را در پایین آورده‌ام٬ به نظر شما مشکل از کجاست؟
http://canot.ir

  comments.comment_post_ID) AS 'popular' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish' AND post_date comments.comment_post_ID ORDER BY popular DESC LIMIT $ap";
  $posts = $wpdb->get_results($popularposts);
  $popular = '';
  if($posts){
  foreach($posts as $post){
  $post_title = stripslashes($post->post_title);
  $post_date = stripslashes($post->post_date);
  $comments = stripslashes($post->comment_count);
  $guid = get_permalink($post->ID);
  $popular .= '

 1. '.$post_title.'
  '.$comments.' comments
 2. ';
  }
  }echo $popular;
  ?>

var tabs=new ddtabcontent("tabs")
tabs.setpersist(false)
tabs.setselectedClassTarget("link")
tabs.init()

ممنون


نقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
 

فایل .js خونده نمی شه
باید پیگیری کنید چرا نمی تونه بخونه


پاسخنقل‌قول
(@mahdinajafi1)
Eminent Member
عضو شده: 10 سال قبل
ارسال‌: 47
شروع کننده موضوع  

ممنون. اما چگونه این مساله را پیگیری کنم ؟


پاسخنقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
 

فایل هایی را که با پسوند js هستند را اول ببین هستند یا نه
دوم اگر اون فایل ها بودند نگاه توی فایل ها ببین نامشون درسته


پاسخنقل‌قول
اشتراک: