آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

آنتی دیداس ( httaccess )


ارسال‌: 0
 ناشناس
شروع کننده موضوع
عضو شده: 52 سال قبل

در این مثال ، و همه از نمونه های زیر ، می توان در انتهای فایل htaccess. کد را قرار دهید.
کد زیر پیغام go.away را به ربات می دهد. (آدرس دهی به سایتی که وجود ندارد)

  #get rid of the bad bot  RewriteEngine on  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BadBot  RewriteRule ^(.*)$ http://go.away/ 

کد زیر هم همانند کد بالا عمل نموده اما عبارت OR باعث تفکیک کردن سه ربات از هم می شود.

  #get rid of bad bots  RewriteEngine on  RewriteCond  %{HTTP_USER_AGENT} ^BadBot [OR]  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  ^EvilScraper [OR]  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FakeUser   RewriteRule ^(.*)$ http://go.away/ 

کد زیر نیز جهت جلوگیری از نمایش ارسال ها می باشد که ربات عضو می شود اما نمی تواند ارسال های یکسال یا کپی برداری از عکس های مستهجن را داشته باشد و با خطای 403 روبه رو می شود.

 RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^ http://.*somebadforum.com [NC] RewriteRule .* - [F] 

مسدود کردن IP کامل یک شخصی که مداوم در حال ورود به سایت می باشد و ربات نمی باشد.

 order allow,deny deny from 192.168.44.201 deny from 224.39.163.12 deny from 172.16.7.92 allow from all 

کد زیر آدرس IP سایت شما را با ورودی این IP تغییر می دهد به 10.0.0.

 order allow,deny deny from 192.168. deny from 10.0.0. allow from all

منبع

اشتراک: