آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

تغییر متن دکمه های ویرایشگر وردپرس


ارسال‌: 524
شروع کننده موضوع
(@hamed)
Honorable Member
عضو شده: 10 سال قبل

تنظیمات پیش فرض و نحوه چیدمان دکمه ها در ویرایشگر وردپرس دلچسب تمامی
کاربران نیست. کد زیر راه حلی برای تغییر متن دکمه ها و برخی فیلدهای لینک و
محتوای آنها منطبق بر سلیقه کاربر را ارائه میدهند. این هک در واقع قسمت
“گذاشتن / ویرایش پیوند” (همان که در ویرایشگر وردپرس آیکون زنجیر دارد) را تغییر می دهد.

تغییر شامل متن “افزودن پیوند” و متن title پیوند در ویرایشگر وردپرس است.

کدهای زیر موارد مورد نظر را تغییر داده و شما میتوانید نتیجه را در صفحه
“افزودن نوشته” مشاهده کنید. کافی است کد را در فایل functions.php بین دو
تگ آغازین و پایانی پی اچ پی قرار دهید.

add_action( 'admin_footer-post.php', 'fb_admin_footer', 9999 );
add_action( 'admin_footer-post-new.php', 'fb_admin_footer', 9999 );
function fb_admin_footer() {
	?>

	( function( $ ) {

if ( typeof wpLink == 'undefined' )
return;

wpLink.setDefaultValues = function () { 
$('#url-field').val( '' );
$('#link-title-field').val( 'This works :) ' );
$('#wp-link-submit').val( 'Use this link' );
};
	} )( jQuery );

	<?php
}
اشتراک: