تغییر مسیر کاربر هن...
 
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

تغییر مسیر کاربر هنگام ورود به سایت به ادر دیگر


(@hamed)
Honorable Member
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 524
شروع کننده موضوع  

تکه کد زیر را در فایل functions.php قالب قرار داده و اگر قالب شما داری همچین فایلی نمی باشد می توایند یک فایل php با همین نام در پوشه قالب بسازید و کد را درون ان قرار دهید


user_level == 0)
     {
         wp_redirect( home_url() ); exit;
     }
 //اگر نقش کارپس از ورود به سیستم نویسنده است.
 else if ($current_user->user_level > 1)
 {
         wp_redirect( home_url() ); exit;
     }
  //اگر نقش کارپس از ورود به سیستم ویرایشگر است.
     else if ($current_user->user_level >8)
     {
 wp_redirect( home_url() ); exit;
     }
 // برای نقش های دیگر
else
     {
      $redirect_to = 'http://google.com/';
         return $redirect_to;
 }
}
add_action('admin_init','redirect_user_on_role');
?>

نقل‌قول
اشتراک: