تنظیم منطقه زمانی س...
 
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

تنظیم منطقه زمانی سرور


ارسال‌: 0
 ناشناس
شروع کننده موضوع
عضو شده: 52 سال قبل

برای تنظیم وب سرور خود به منطقه ی زمانی خود از این کد استفاده کنید !

 SetEnv TZ America/Indianapolis 

حالا اینجا آمریکا رو مثال زده شما برای ایران ست کنید !

برای مثال برای تغییر منطقه ی زمانی خود به لس آنجلس ( اقیانوس آرام ) از کد زر استفاده کنید :

 SetEnv TZ America/Los_Angeles 


یا برای تنظیم به منطقه های زمانی دیگر از یکی از کد های زیر استفاده کنید :

America/New_York - Eastern Time 
America/Detroit - Eastern Time - Michigan (most locations) 
America/Louisville - Eastern Time (Louisville, Kentucky) 
America/Indianapolis - Eastern Standard Time (Indiana, most locations) 
America/Indiana/Marengo - Eastern Standard Time (Indiana, Crawford County) 
America/Indiana/Knox - Eastern Standard Time (Indiana, Starke County) 
America/Indiana/Vevay - Eastern Standard Time (Indiana, Switzerland County) 
America/Chicago - Central Time 
America/Menominee - Central Time (Michigan, Wisconsin border) 
America/Denver - Mountain Time 
America/Boise - Mountain Time (South Idaho, East Oregon) 
America/Shiprock - Mountain Time (Navajo) 
America/Phoenix - Mountain Standard Time (Arizona) 
America/Los_Angeles - Pacific Time 
America/Anchorage - Alaska Time 
America/Juneau - Alaska Time (Alaska panhandle) 
America/Yakutat - Alaska Time (Alaska panhandle neck) 
America/Nome - Alaska Time (west Alaska) 
America/Adak - Aleutian Islands 
Pacific/Honolulu - Hawaii 

حالا باز این ها همه نمونه بود و بستگی به موقیع زمانی خودتون داره !
منبع

اشتراک: