آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

متن یا کدی خاص در صورت والد یا فرزند بودن برگه


ارسال‌: 93
مدیر انجمن
شروع کننده موضوع
(@pscoltd)
عضو
عضو شده: 9 سال قبل

این هک، زمانی به کار می آید که مثلا می خواهید نشان دهید که برگۀ جاری زیر برگۀ کدام برگه دیگر است و اطلاعاتی دیگر.

کد:

post_parent ) { ?>
این یک زیر برگه است.

این برگه، مستقل است و زیربرگه نیست.

دستورالعمل:

به جای متون فارسی، کد، هک یا هر آنچه که می خواهید را اضافه کنید.

اشتراک: